AutSoft Logo
Array

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Látogatónk!

Kérjük, hogy a Tájékoztatót olvassa el figyelmesen!  Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele adódna, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet („General Data Protection Regulation) a továbbiakban: GDPR) előírásai alapján járunk el.

SZERVEZETRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Adatkezelő neveAutSoft Zrt.
Adatkezelő címe1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4,
Infopark C épület. I. emelet
Adatkezelő elérhetőségei+36 (70) 907-3300
info@autsoft.hu
www.autsoft.net
Adatvédelmi TisztviselőCseh Patrik
Adatkezelő elérhetőségeidpo@autsoft.hu
1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4,
Infopark C épület. I. emelet

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

KARRIER OLDALON TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS ESETÉN

Érintett által önkéntesen megadott adatok alapján.

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés időtartama
név, e-mail cím, telefonszám, csatolt önéletrajzban, motivációs levélben szereplő adatokMunkakör megpályázásához szükséges kompetenciák azonosítása, pályázati anyag elbírálásaGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapjánÖnkéntes, érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáig1, de legkésőbb az állás betöltésétől számított 1 (egy) hónapon belül

KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAP ESETÉN

Érintett által önkéntesen megadott adatok alapján.

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés időtartama
név, e-mail cím, telefonszám, vállalat, üzenet szövege és tárgyaKapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, beérkező megkeresések megválaszolásaMagánszemély esetén:GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Önkéntes, érintett hozzájárulásaNem természetes személy kapcsolattartója estén:GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján Adatkezelő jogos érdekeHozzájárulás visszavonásáig1, de legkésőbb azadatkezelési cél teljesítésétől számított 1 évig
CAPTCHA

Az oldalunk védelme érdekében reCAPTCHA szolgáltatást használunk, amely személyes adatokat is gyűjthet (jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f pontja), erre vonatkozóan bővebb tájékoztatást a  Google adatkezelési tájékoztatója és a felhasználási feltételei adnak. 

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS ESETÉN

Érintett által önkéntesen megadott adatok alapján.

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés időtartama
név, e-mail címHírlevél küldése feliratkozott személyek részéreGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapjánÖnkéntes, érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáig1

1 Hozzájárulását a fent megadott címre küldött e-mailben, vagy a hírlevélben szereplő linkre kattintva vagy akár postai úton bármikor visszavonhatja.

AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROFILALKOTÁS

Tájékoztatjuk Önt, hogy automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

AZ ADATOKAT MEGISMERHETŐK KÖRE

Az adatok kezelésére, feldolgozására Szervezetünk, a honlap üzemeltetésével, karbantartásával, frissítésével foglalkozó munkatársai jogosultak.

A pályázati anyagok kezelésére, feldolgozására Társaságunk emberi erőforrással foglalkozó munkatársai, valamint közvetlen felettes, és munkáltatói jogkört gyakorló vezető jogosult.

ADATFELDOLGOZÓK

Szolgáltatásaink maradéktalan kiszolgálása érdekében, alvállalkozókkal és partnerekkel dolgozunk együtt, így adatai feldolgozásában az alábbi szervezetek is részt vehetnek. Közös adatfeldolgozás nem történik.

AdatfeldolgozóAdatkezelés célja
RACKFOREST KFT.
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22
Domain, tárhely biztosítása
HubSpot
12nd Floor 30 North Wall Quay
Dublin 1, Ireland
Telefon: +353 1 5187500
online marketingtevékenység optimalizálása, CRM, személyre szabott ajánlatok

A HubSpot adatvédelmi rendelkezéseiről bővebben:
https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Bővebben a HubSpot EU-adatvédelmi rendelkezéseknek való megfelelőségéről:
https://legal.hubspot.com/data-privacy

AZ ADATOK BIZTONSÁGA

Szervezetünk elkötelezett az adatbiztonság mellett, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük azokat az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket is – amelyek lehetővé teszik, hogy személyes adatai biztonságban legyenek (pld. vírusvédelem, tűzfal alkalmazása, belépési/adatkezelési jogosultságok szabályzása stb.). A jogosulatlan hozzáférés vagy közzététel megakadályozása érdekében a gyűjtött adatok védelméhez és biztosításához megfelelő fizikai, elektronikai és irányítási eljárásokat állítottunk fel.

Felelős vállalatként biztosítjuk az információk és az információfeldolgozó folyamatok bizalmasságát, sértetlenségét, rendelkezésre állását információbiztonsági politikánkban részletezetteknek megfelelően.

ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatja mindazon jogát, amelyre jogszabály Önt feljogosítja.

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy a fent megadott elérhetőségeken keresztül, tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy

  • milyen személyes adatait,
  • milyen jogalapon,
  • milyen adatkezelési cél miatt,
  • milyen forrásból,
  • mennyi ideig kezeli,
  • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja levelezési címét). Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog, elfeledtetéshez való jog

Adatkezelő a GDPR 17. cikk (1)-(2) bekezdés rendelkezéseivel összhangban, az ott megfogalmazott feltételek teljesülése esetén és módon, törli az érintett személyes adatait.

Az érintett személy is kezdeményezheti a Adatkezelő által kezelt személyes adatainak a törlését.

Az érintett személy törlésre vonatkozó igényét Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a személyes adatok további kezelésére, tárolására a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében rögzített feltételek kötelezik. Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor Adatkezelő az igényt haladéktalanul, de legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küld értesítést az érintett személynek.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy a GDPR 18. cikkében rögzített feltételek teljesülése esetén kérheti, hogy a személyes adatait Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás következménye, hogy a személyes adatok a tárolás kivételével kizárólag a GDPR 18. cikk (2) bekezdésében megjelölt célból kezelhetők. A zárolást Adatkezelő a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében megjelölt ideig tartja fenn. A zárolás feloldásáról Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintett személyt.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett személy kérheti, hogy Adatkezelő a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban küldje meg az erre a célra megadott elérhetőségére. Az érintett személy jogosult arra, hogy ezeket az adatokat továbbítsa egy másik adatkezelő részére, továbbá kérheti Adatkezelő az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy a GDPR 21. cikkének rendelkezéseivel összhangban, az ott megfogalmazott feltételek esetén tiltakozhat az adatai kezelése ellen. Tiltakozás esetén Adatkezelő a GDPR 21. cikk (1) bekezdésében foglalt eseteket kivéve az érintett személyes adatait nem kezeli tovább.

Panasztétel és jogorvoslat

Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval, vagy a személyes adatok kezelésével, illetve jogszabályok, szabályzatok értelmezésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele lenne, kérjük forduljon hozzánk bizalommal fenti elérhetőségeinken.

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Ön jogorvoslattal is élhet, ennek keretében panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre irányadó jogi szabályozást, végezetül Bírósághoz is fordulhat.

Felügyeleti Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Tel: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram