AutSoft Logo
Array

Menedzsment Politika

Víziónk egy fenntartható digitális jövő építése, alkalmazva kiemelkedő szaktudású kollégáink által fejlesztett innovatív technológiai megoldásainkat.

Az AutSoft Zrt. célja, hogy ügyfeleinek az üzleti folyamatait megértve, működésüket átlátva, igényeiket felmérve a számukra optimális technológiai megoldást kínálja, valósítsa meg. Ehhez kapcsolódóan a szolgálatásaink minőségét, valamint a működési folyamatainkat folyamatosan fejlesztjük az ügyfeleink és egyéb érdekelt felek elégedettségének elérése és fenntartása érdekében.

Mindezek mellett kiemelten kezeljük az információbiztonsági kérdéseket mind a működési és szolgáltatási folyamatainknál, mind pedig a fejlesztett szoftvertermékek vonatkozásában.

Felelős vállalatként fontosnak tartjuk a környezetvédelmet, támogatjuk a fenntartható fejlődést és hozzájárulunk a környezetvédelem üzleti gyakorlatba való átültetéséhez mind a társaságon belül, mind közvetlen környezetében.  Törekszünk a környezeti károk elkerülésére, a működésünk környezeti hatásainak és környezeti kockázatainak alacsony szinten tartására, amilyen mértékben csak lehetséges.

A rendelkezésre álló eszközeink segítségével környezetkímélő folyamatok alkalmazására törekszünk, az új technológiák, berendezések alkalmazásakor figyelembe vesszük azok előrelátható környezeti hatásait.

Folyamatosan biztosítjuk a szolgáltatási és támogató folyamataink elvárások szerinti végrehajtását és a fejlesztését, továbbá az információk és az információfeldolgozó folyamatok bizalmasságát, sértetlenségét, rendelkezésre állását az alábbi eszközökkel:

 • Működtetjük és folyamatosan fejlesztjük az érdekelt felek, a releváns szabványok és jogszabályok követelményei alapján az Integrált Menedzsment Rendszerünket.
 • Szabályozási környezetet tartunk fent, amelyet folyamatosan fejlesztünk.
 • Gondoskodunk az információfeldolgozó eszközök pontos és biztonságos működéséről a dokumentált üzemeltetési eljárások betartásával és betartatásával, a változtatások tervezésével és ellenőrzésével. Változáskezelési eljárásokkal biztosítjuk a változások várható hatásának minél pontosabb előzetes felmérését, valamint a végrehajtásuk visszakövethetőségét.
 • Megvédjük az információt és az információ feldolgozó eszközöket a jogosulatlan hozzáféréstől, módosítástól. Rendszeresen felülvizsgáljuk a hozzáférési módokat és jogosultságokat.
 • A munkatársaink minőség és információbiztonsági tudatosságát, illetve a munkavégzéshez szükséges kompetenciáit folyamatos fejlesztjük
 • Megelőzzük az információvagyon elvesztését, sérülését, valamint a működési folyamataink megszakadását úgy is, hogy az információvagyont védjük a fizikai fenyegetésektől és a káros környezeti hatásoktól
 • A Társaság működéséből következően kiemelt figyelmet fordítunk a biztonságtudatos szoftverfejlesztésre, a személyes adatok adatvédelmi követelményeknek megfelelő módon történő tárolására, kezelésére
 • Rendszeresen teszteljük az informatikai rendszereink sérülékenységét
 • Gondoskodunk arról, hogy lehetőség szerint megelőzzük a szolgáltatásainkhoz kapcsolódó incidenseket, reklamációkat, panaszokat, valamint információbiztonsági eseményeket
 • A szolgáltatásainkhoz, folyamatainkhoz és az információbiztonsághoz és adatvédelemhez kapcsolódó incidenseket kezeljük, a kapcsolódó okait kivizsgáljuk
 • Az új információs rendszerek beszerzését és a meglévő rendszerek fejlesztését az információbiztonsági szempontok figyelembevételével végezzük
 • Folyamatainkat mérésekkel, megfigyelésekkel követjük nyomon, hogy a szükséges beavatkozásokat hatékonyan tudjuk végrehajtani, továbbá, hogy a folyamataink érettségének növelését el tudjuk végezni.
 • A folyamatos fejlesztés érdekében a vállalati stratégiából lebontott minőség és információbiztonsági és környezetvédelmi célokat fogalmazunk meg és az azok megvalósításához szükséges erőforrásokat biztosítjuk.
 • Munkatársainktól, partnereinktől is elvárjuk a minőségirányítási és információbiztonsági és környezetvédelmi irányelveink és szabályaink betartását.
 • A minőségirányítási ,az információbiztonsági, valamint környezetvédelmmi és kapcsolódó vállalati folyamatainkat évente vezetőségi átvizsgálás keretében értékeljük.
2022. január 11.
Cseresnyés Dóra
Vezérigazgató
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram